Астана 21:49 Атырау 20:49

Конкурс путем тендера

 1 ноябрь

ЛОТ №1 |Техническое обслуживание подъездных железнодорожных путей АО АТЭЦ | СТАТУС: ПРОВЕДЕН

 1 ноябрь

ЛОТ №2 |Подводно-техническое работы | СТАТУС: ПРОВЕДЕН

 1 ноябрь

ЛОТ №3 |Серная кислота | СТАТУС:ПРОВЕДЕН

 1 ноябрь

ЛОТ №4 |Объязательное страхование  работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) объязанностей| СТАТУС: ПРОВЕДЕН

 5 ноябрь

ЛОТ №5 |Проведение энергитического  аудита  АО АТЭЦ| СТАТУС: ОТМЕНЕН

 5 ноябрь

ЛОТ №6 |Обследование и наладка опорно-подвесной  системы| СТАТУС: ОТМЕНЕН

 20 ноябрь

ЛОТ |Повторный тендер по лоту №4 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанности | СТАТУС:ПРОВЕДЕН

 22 ноябрь

ЛОТ №7|Спец одежда | СТАТУС:ПРОВЕДЕН

 22 ноябрь

ЛОТ №8 | ГСМ | СТАТУС:ПРОВЕДЕН

 22 ноябрь

ЛОТ №9 |Оказание медицинских услуг | СТАТУС:ПРОВЕДЕН

27 ноябрь

ЛОТ №10 |Приобретение молока для работающих во вредных и неблагоприятных условиях труда 102 740 л.|СТАТУС:ПРОВЕДЕН

27 ноябрь

ЛОТ №11 |Проведениие обязательного периодического медицинского осмотра работников АО АТЭЦ | СТАТУС:ПРОВЕДЕН

5 декабрь

ЛОТ №12 | Натр едкий | СТАТУС:Проведен

5 декабрь

ЛОТ №13 | Известь | СТАТУС:Проведен

5 декабрь

ЛОТ №14 |Смола | СТАТУС:Проведен

5 декабрь

ЛОТ №15 |Железный купорос | СТАТУС:Проведен

5 декабрь

ЛОТ №16 |Гидразингидрат | СТАТУС:Проведен

5 декабрь

ЛОТ №17 |Тринатрий фосфат | СТАТУС:Проведен

10 декабрь

ЛОТ №18 |Оказания охранных услуг на объектах АО АТЭЦ| СТАТУС:Проведен

11 декабрь

ЛОТ №19 |Трубная продукция| СТАТУС:Проведен

11 декабрь

ЛОТ №20 | Металлопрокат| СТАТУС:Проведен

11 декабрь

ЛОТ №21 |Светотехнические изделии| СТАТУС:Проведен

11 декабрь

ЛОТ №22|Кабельные продукции| СТАТУС:Проведен

11 декабрь

ЛОТ №23 |Изоляционные материалы| СТАТУС:Проведен

12 декабрь

ЛОТ №24 |Турбинное масло| СТАТУС:Проведен

12 декабрь

ЛОТ №25 |Трансформаторное масло| СТАТУС:Проведен

12 декабрь

ЛОТ №26|Паронит| СТАТУС:Проведен

12 декабрь

ЛОТ №27 |Резина| СТАТУС:Проведен

12 декабрь

ЛОТ №28 |Набивки| СТАТУС:Проведен

12 декабрь

ЛОТ №29 |Реле| СТАТУС:Проведен

13 декабрь

ЛОТ №30 | Задвижки| СТАТУС:Проведен

13 декабрь

ЛОТ №31 |Вентиль| СТАТУС:Проведен

13 декабрь

ЛОТ №32 |Клапан| СТАТУС:Проведен

13 декабрь

ЛОТ №33 |Отводы стальные| СТАТУС:Проведен

13 декабрь

ЛОТ №34 |Подшипники| СТАТУС:Проведен

20 декабрь

ЛОТ №35 | ст.№1 ПТ-12-3510 турбинасын курделі жөндеу| СТАТУС:проведен

20 декабрь

ЛОТ №36 | ст.3 ПТ-25-90.10 турбинасына қосалқы жабдықтарды сатып алу | СТАТУС:проведен

20 декабрь

ЛОТ №37 | Техникалык майлар| СТАТУС:проведен

20 декабрь

ЛОТ №38 | сорғы қондырғылары| СТАТУС:проведен

20 декабрь

ЛОТ №39 | Өлшем аспаптары| СТАТУС:проведен

20 декабрь

ЛОТ №40 | оқшаулағыштар| СТАТУС:проведен

20 декабрь

ЛОТ №41 | Химиялық аспаптар| СТАТУС:проведен

26 декабрь

ЛОТ №42 | Жылу автоматикасы мен өлшемдерінің аспаптары мен құрылғылары| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

26 декабрь

ЛОТ №43 | Лак-бояу материалдары| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

26 декабрь

ЛОТ №44 |Мов-10 сериясындағы май салқындатқыш| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

9 января

ЛОТ №45 |ст.№2 ПТ-12-35 турбинасын күрделі жөндеу| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

9 января

ЛОТ №46 |ст.№3 ПТ-25-90 турбинасын күрделі жөндеу| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

 9 января

ЛОТ №47 |ст.№12 К-100-90  турбинасын күрделі жөндеу| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

 9 января

ЛОТ №48 |ст.№3 ТВС-30 турбогенераторын күрделі жөндеу| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

 9 января

ЛОТ №49 |ст.№12 ТВФ-100  турбогенераторын  күрделі жөндеу| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

21 января

ЛОТ №50 |Автошиналар| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

27 января

ЛОТ №51 |Инертті материалдар| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

27 января

ЛОТ №52 |Тірек-аспалы жүйесін тексеру және баптау| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

27 января

ЛОТ №53 |НД 2,5-100.250 К14 типті сорғыға арналған қосалқы бөлшектер| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

4 февраль

ЛОТ №54 | ТВС-32 типті ст.№8-ші генератордың роторын ауыстыру| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

4 февраль

ЛОТ №55 |II су көтеріндісінің сорғылы станциясындағы БҚҚ  РЗУ жұмыстары| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

4 февраль

ЛОТ №56 |II су көтеріндісінің сорғылық станциясында айнымалы деңгейіндегі бетондау жұмыстары| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

6 февраль

ЛОТ №57 | Электр қозғалтқыштар| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

6 февраль

ЛОТ №58 |ЖЭО кеңейтуге және ст.№13-ші турбоагрегатының тоқ өткізгішін монтаждауға арналған металл жаймалары| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

6 февраль

ЛОТ №59 | ТС-63-2В типті ст,№3 турбогенераторына арналған қорғаныс панелін сатып алу| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

6 февраль

ЛОТ №60 | ТС-63-2В типті ст№3 турбогенераторына арналған жабдықтар| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

6 февраль

ЛОТ №61 |ТС-63-2В3 типті ст.№3-ші турбогенераторына электр цехы бойынша кабель өнімдерін сатып алу| СТАТУС:ПРОВЕДЕН

7 февраль

ЛОТ №62 | ТС-63-2В3 типті ст.№3-ші турбогенераторына жылу автоматикасы мен өлшеулер цехы бойынша кабель өнімдерін сатып алу| СТАТУС:Проведен

7 февраль

ЛОТ №63 |ТС-63-2В3 типті ст.№3-ші турбогенераторына өлшеу және бақылау құралдарын сатып алу| СТАТУС:Проведен

7 февраль

ЛОТ №64 | ІV кезектегі бойлер қондырғыларына арналған оқшаулар материалдарын сатып алу| СТАТУС:Отменен

19 февраль

ЛОТ №65 |IV кезектегібойлер қондырғыларына арналған оқшаулау материалдарын сатып алу| СТАТУС:Проведен

19 февраль

ЛОТ №66 | ПТ-25-9010М типті турбоагрегатқа арналған ротор сатып алу| СТАТУС:Проведен

20 февраль

ЛОТ №67 | ст.№13-ші турбоагрегаттың жылу автоматикасы және өлшеулер цехы бойынша арнайы баскару және қорғаныс жабдықтарын сатып алу| СТАТУС:Проведен

20 февраль

ЛОТ №68 |Сорғылар сатып алу| СТАТУС:Проведен

21 февраль

ЛОТ №69 |IV кезектегі турбина цехының еденін бетондау жұмыстары| СТАТУС:Проведен

21 февраль

ЛОТ №70 | Жоғарғы қысымды  құбыр деталдарын сатып алу| СТАТУС:Проведен

24 февраль

ЛОТ №71 | ТДЦ 125000, ТДНС 16000 типті трансформаторларды типті  күрделі жөндеу| СТАТУС:ОБЪЯВЛЕН

4 март

ЛОТ №72 |  IV кезектегі ст.№13-ші ПТ-65-90.13 ЛМЗ типті турбоагрегат жабдықтарын монтаждау | СТАТУС:Проведен

4 март

ЛОТ №73 |IV  кезектегі ст.№13-ші  ПТ-65-90.13 ЛМЗ типті турбоагрегаттың қызмет көрсететін алаңының металл конструкциясын монтаждау| СТАТУС:Проведен

4 март

ЛОТ №74 |ст.13-ші ПТ -65-90.13  типті турбоагрегаттың айнымалы су жүйесін монтаждау| СТАТУС:Проведен

4 март

ЛОТ №75 |  ст.№13-ші ПТ-65-90 .13 ЛМЗ типті турбоагрегаттың бас бу құбыры мен қореқтендіру құбырын монтаждау| СТАТУС:Проведен

4 март

ЛОТ №76 |ст.13-ші ПТ-65-9013 ЛМЗ типті турбоагрегаттың электр монтаждау мен бақылау өлшеу және автоматтандыру (КИП иА)  жұмыстары| СТАТУС:Проведен

4 март

ЛОТ №77 |АЖЭО АҚ -да энергетикалық аудит жүргізу| СТАТУС:Проведен

17 март

ЛОТ №78 | ПСВ-500-3-23 БО-2 және ПСВ -500-14-23 БП№4 типті бойлері үшін Л-28 латунды құбырын сатып алу| СТАТУС:Проведен

17 март

ЛОТ №79 |IV кезектегі ст.№13-ші турбоагрегатқа деаэратор және деаэрациялық колонка сатып алу| СТАТУС:Проведен

17 март

ЛОТ №80 |ст.№3-ші турбогенераторға арналған ажыратқыш| СТАТУС:Проведен

17 март

ЛОТ №81 |II cу көтеріндісіндегі №3,4 ЦЭН-ге ТН-2500 типті айнымалы су тазарту машинасын сатып алу және орнату| СТАТУС:Проведен

17 март

ЛОТ №82 |ст.13-ші ПТ-65.75-90.13 типті турбоагрегатқа  қосалқы  бөлшектер сатып алу| СТАТУС:Проведен

19 март

ЛОТ №83 |60мВт Газ турбиналы қондырғысына газ қысымын реттегіш сатып алу| СТАТУС:Проведен

19 март

ЛОТ №84 |Химиялық су тазалау жабдықтары| СТАТУС:Проведен

19 март

ЛОТ №85 |№85 электр қозғалқыштар| СТАТУС:Проведен

19 март

ЛОТ №86 |№3-ші турбоагрегаттың бақылау -өлшеу аспаптарыимен технологиялық  қорғаныс  дабыл жабдықтарын сатып алу| СТАТУС:Проведен

19 март

ЛОТ №87 |№-5 ші бойлер қондырғысын монтаждауға арналған бекітуші арматуралар| СТАТУС:Проведен

13 апрель

ЛОТ №88 |ТВС-32 Генераторының роторын орам оқшаулауын термостат оқшаулаумен таңғыш сақиналарды ауыстырумен қайта жаңғырту| СТАТУС:Проведен

 27 апрель

ЛОТ №89 |БКЗ-160-100ГМ типті қазан агрегатына арналған жабдықтар сатып алу| СТАТУС:Проведен

06 май

ЛОТ №90 |ПВ-140 типті жоғарғы қысымды қыздырғыш сатып алу| СТАТУС:Проведен

06 май

ЛОТ №91 |СЭУ-4М типті СЭУ-4 М типті Электролизер сатып алу| СТАТУС:Проведен

18 июнь

ЛОТ №92 |ПТ-60-90.13 типті ст.№13-ші турбоагрегатқа ПЭМН,РЭМНС арналған электр қозғалтқыштар| СТАТУС:Проведен

18 июнь

ЛОТ №93 |АЖЭО АҚ бас корпустың кеңейтілетін бөлігінің 16Н,17Н,СРП-17 өзіндік қажеттілік секциясына арналған жбдықтар| СТАТУС:Проведен

23 июнь

ЛОТ №94 |АЖЭО АҚ-ның шаруашылық -тұрмыстық ағынды суларын Атырау облысы Су арнасы  КМК қысымды кәріз жүйелеріне қосуға арналған материалдарды сатып алу| СТАТУС:Проведен

14 август

ЛОТ №95 |ТЭНЕ-20-8000-300 және ТЗК-10-2000-128 УХЛ1 типті ток өткізгіштерін сатып алуТЭНЕ-20-8000-300 және ТЗК-10-2000-128 УХЛ1 типті ток өткізгіштерін сатып алу| СТАТУС:Проведен

14 август

ЛОТ №96 |Турбоагрегаттың байланыс орамдарының схемасын Y(жұлдыз)-дан  V (үшбұрыш) –қа ауыстыра отырып, ТС-63-2В3 сериялы генераторын толық жинақтау| СТАТУС:Отменен

14 август

ЛОТ №97 |IV кезектегі  ст.№13-ші турбоагрегаттың диафрагмасы мен обоймдарын механикалық өңдеу| СТАТУС:Проведен

15 сентябрь 

ЛОТ №98 |IV кезектегі деаэраторлық этажерканың 1-11 осіндегі +3,6 белгісінде жөндеу жұмыстарын жургізу| СТАТУС:Объявлен

18 сентябрь 

ЛОТ №99 |ТС-632В3 турбогенераторды күрделі жөндеу және жинау| СТАТУС:Объявлен